Back to offers

Senior .Net developer

Hľadáme senior backend developera do nášho tímu pre najväčší mediálny dom na Slovensku.

Locality
100% remote, Bratislavský kraj
Focus
.NET
Salary
od 3000€

Job description, responsibilities and duties

Vývoj softwéru a práca v celom softvérovom cykle.

- Vytváranie softvérových aplikácií
- Programovanie a prototypovanie softvérových aplikácií - Podpora, rozvoj a vývoj softvérových aplikácií
- Oprava chýb v softvérových aplikáciách
- Návrh aplikačnej architektúry
- Testovanie softvéru
- Písanie technickej dokumentácie
- Nasadzovanie softvérových aplikácií
- Navrhovanie technických riešení
- Nasledovanie technologických trendov
- Mentoring junior developérov
- Reportovanie Director of Innovations

- Komunikácia s inými oddeleniami spoločnosti
- Dodržiavanie aktuálnych interných procesov a postupov
- Riadne a včasné plnenie ďalších úloh a pokynov zadaných svojím nadriadeným

Requirements for the employee

Vývoj softwéru a práca v celom softvérovom cykle.

- Vytváranie softvérových aplikácií
- Programovanie a prototypovanie softvérových aplikácií - Podpora, rozvoj a vývoj softvérových aplikácií
- Oprava chýb v softvérových aplikáciách
- Návrh aplikačnej architektúry
- Testovanie softvéru
- Písanie technickej dokumentácie
- Nasadzovanie softvérových aplikácií
- Navrhovanie technických riešení
- Nasledovanie technologických trendov
- Mentoring junior developérov
- Reportovanie Director of Innovations

Prerequisites and personality skills

Požiadavky na kandidáta:

.NET 5, C# 9.0
Entity Framework, LINQ
Znalosť práce s relačnými databázami (MySQL, PostgreSQL)
Znalosť práce s dokumentovými databázami (ElasticSearch, MongoDB) Znalosť MVC architektúry
Znalosť API štandardov (REST, gRPC)
Znalosť práce s Docker (CI/CD výhodou)
Práca s GIT
Unit testing (nUnit, xUnit)
Skúsenosti s asynchrónnym programovaním
Znalosť návrhových vzorov
Znalosť práce v cloudovom prostredí výhodou
Znalosť SOLID princípov

About company

Klient je najväčší mediálny dom na Slovensku. Do ich portfólia patrí najširšia škála printových a online titulov.

I am interested in the job position

Enter your first name.
Your last name
Enter your email in the correct format.
Enter a valid phone number.
Attach a CV.
Consent is required.

I, hereby consent to the processing of my personal data contained in the application for admission to employment, my CV, personal questionnaire, personal data obtained from the contact form on the company’s website and personal data obtained during the interview with Grain Slovakia s. r. about. according to Act No. 18/2018 Coll. on data protection (hereinafter “Act No. 18/2018 Coll.”) to Grain Slovakia s. r. o. for the purpose of employment mediation. The consent may be withdrawn in writing at any time, otherwise it has expired after 3 years from the date of its consent, and the data will be anonymized and further used for statistical purposes only. I also note that the rights of the data subject are regulated in § 59 et seq. of Act No. 18/2018 Coll. Hereby I declare, that the conditions of the processing of my personal data, I fully understand and consent knowingly, voluntarily, and without reservation.

Consent is required.
Grain – Monika Poizlová
Monika Poizlová
IT Recruitment Consultant