Späť na ponuky

Senior .Net developer

Hľadáme senior backend developera do nášho tímu pre najväčší mediálny dom na Slovensku.

Lokalita
100% remote, Bratislavský kraj
Zameranie
.NET
Mzda
od 3000€

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Vývoj softwéru a práca v celom softvérovom cykle.

- Vytváranie softvérových aplikácií
- Programovanie a prototypovanie softvérových aplikácií - Podpora, rozvoj a vývoj softvérových aplikácií
- Oprava chýb v softvérových aplikáciách
- Návrh aplikačnej architektúry
- Testovanie softvéru
- Písanie technickej dokumentácie
- Nasadzovanie softvérových aplikácií
- Navrhovanie technických riešení
- Nasledovanie technologických trendov
- Mentoring junior developérov
- Reportovanie Director of Innovations

- Komunikácia s inými oddeleniami spoločnosti
- Dodržiavanie aktuálnych interných procesov a postupov
- Riadne a včasné plnenie ďalších úloh a pokynov zadaných svojím nadriadeným

Požiadavky na zamestnanca

Vývoj softwéru a práca v celom softvérovom cykle.

- Vytváranie softvérových aplikácií
- Programovanie a prototypovanie softvérových aplikácií - Podpora, rozvoj a vývoj softvérových aplikácií
- Oprava chýb v softvérových aplikáciách
- Návrh aplikačnej architektúry
- Testovanie softvéru
- Písanie technickej dokumentácie
- Nasadzovanie softvérových aplikácií
- Navrhovanie technických riešení
- Nasledovanie technologických trendov
- Mentoring junior developérov
- Reportovanie Director of Innovations

Predpoklady a zručnosti osobnosti

Požiadavky na kandidáta:

.NET 5, C# 9.0
Entity Framework, LINQ
Znalosť práce s relačnými databázami (MySQL, PostgreSQL)
Znalosť práce s dokumentovými databázami (ElasticSearch, MongoDB) Znalosť MVC architektúry
Znalosť API štandardov (REST, gRPC)
Znalosť práce s Docker (CI/CD výhodou)
Práca s GIT
Unit testing (nUnit, xUnit)
Skúsenosti s asynchrónnym programovaním
Znalosť návrhových vzorov
Znalosť práce v cloudovom prostredí výhodou
Znalosť SOLID princípov

O spoločnosti

Klient je najväčší mediálny dom na Slovensku. Do ich portfólia patrí najširšia škála printových a online titulov.

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Monika Poizlová
Monika Poizlová
IT Recruitment Consultant