Späť na ponuky

Stavbyvedúci elektrických stavieb

Pre slovenskú spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou batériových úložisk, hľadáme na oddelenie Projektovanie elektrotechnických a elektrických stavieb v Žiline skúseného stavbyvedúceho so zameraním na elektrické stavby, ktorý bude zodpovedný za riadenie a koordináciu realizácie projektov. Táto pozícia vyžaduje technické znalosti, skúsenosti s rôznymi elektrotechnickými technológiami a schopnosť efektívne komunikovať so stavebnými a realizačnými firmami.

Lokalita
Žilinský kraj
Zameranie
Engineering
Mzda
od 2500€

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Vykonávanie obhliadok staveniska a dohľad nad inštaláciou elektrických systémov
 • Kontrola a preberanie zrealizovaných prác
 • Príprava a zadávanie úloh stavebným firmám
 • Koordinácia s realizačnými firmami elektrotechnických zariadení (chladenie, invertory atď.)
 • Tvorba výkazov výmer a kontrola rozpočtov
 • Zabezpečenie dodržiavania harmonogramu prác a kvality realizácie
 • Komunikácia s projektovým tímom a zákazníkmi
 • Riešenie technických problémov a hľadanie optimálnych riešení
 • Dohľad nad dodržiavaním bezpečnostných predpisov a noriem

Uvítame:

 • Skúsenosti s rôznymi elektrotechnickými technológiami (FVE, BESS, nabíjacie stanice pre elektromobily atď.)
 • Znalosť softvérov pre projektové riadenie (Jira, MS Project atď.)
 • Skúsenosti s BIM (Building Information Modeling) a 3D modelovaním
 • Certifikáty a osvedčenia v oblasti elektrických inštalácií a bezpečnosti práce
 • Znalosť ďalších cudzích jazykov (nemčina, španielčina atď.)

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Sickdays – 4 dni do roka ( quartálne )
 • Plné doplatenie práceneschopnosti – 15 dní do roka po skončení skúšobnej doby

 • Home office podľa dohody s nadriadeným

 • Multisport karta plne hradená zamestnávateľom

 • Stravné plne hradené zamestnávateľom

 • Pestrá a dynamická práca v oblasti, ktorá má vysoký potenciál do budúcnosti

 • Stabilný kolektív

 • Teambuildingy pre zamestnancov

 • Možnosť sebarealizácie a odborného rastu

 • Atraktívne finančné ohodnotenie a možnosť profesijného rastu

 • Prácu na plný úväzok v inovatívnom a dynamickom prostredí

 • Príležitosť podieľať sa na projektoch s reálnym vplyvom na zlepšenie energetického hospodárstva

 • Prácu v podpornom tíme, ktorý podporuje vzdelávanie a osobnostný rast

Predpoklady a zručnosti osobnosti

 • Stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore elektrotechnika alebo príbuznom odbore
 • Minimálne 5 rokov skúseností na pozícii stavbyvedúceho elektrických stavieb
 • Komplexné znalosti elektrických inštalácií a technológií
 • Skúsenosti s riadením stavebných a realizačných firiem
 • Schopnosť čítať a interpretovať technickú dokumentáciu a výkresy
 • Znalosť príslušných noriem, predpisov a bezpečnostných postupov
 • Skúsenosti s tvorbou výkazov výmer a kontrolou rozpočtov
 • Dobré komunikačné a organizačné schopnosti
 • Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia
 • Proaktívny prístup, asertivita a vynikajúce komunikačné schopnosti
 • Znalosť anglického jazyka umožňujúca plynulú komunikáciu (minimálne B2)
 • Vodičský preukaz skupiny B a ochota cestovať na pracovné stretnutia a kontrolné dni

O spoločnosti

Klientom je rýchlorastúca slovenská technologická spoločnosť prinášajúca inovatívny prístup k energetike, jej riadeniu a optimalizácii. Je lídrom na trhu v inštalovaní smart batériových úložísk a v poskytovaní automatizovaných softvérových riešení pre komerčný a energetický sektor.

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Jessica Miklovičová
Jessica Miklovičová
IT Recruitment Consultant