Späť na ponuky

Manažér nákupu (R&D)

Lokalita
Žilinský kraj
Zameranie
Sales
Mzda
od 1500€

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • riadenie oddelenia nákupu, personálnou a organizačnou zodpovednosťou  (cca 20 ľudí )
 • zodpovedá za zásobovanie pobočky ZS kompletnými externými dodávkami, ktoré sú relevantné pre projekty na stanovisku v požadovanej kvalite, termíne a dodržanie plánovaných nákladov.
 • zabezpečuje zásobovanie oddelenia ZS kompletnými externými dodávkami, ktoré sú relevantné pre projekty oddelenia
 • riadi a koordinuje procesy dodávateľského reťazca pre pridelenú organizačnú jednotku.
 • zodpovednosť za zásoby a vykonávanie inventúr
 • dohliada na ciele v oblasti nákladov a produktivity
 • zodpovedá za  proces investícií na oddelení ZS
 • vývoj a realizácia lokálnej nákupnej stratégie v rámci ZS

Nečakáme, že sa stretneme vo všetkých požiadavkách na 100 %. Dôležité sú manažérske, rozhodovacie a vyjednávacie schopnosti a dobrá organizácia práce.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • 13./14. plat
 • jazykový príplatok
 • odmeňovanie za zlepšovacie návrhy
 • príspevok do III. piliera dôchodkového sporenia
 • interné jazykové vzdelávanie
 • zaujímavý sociálny program
 • stabilné pracovné miesto v zahraničnej spoločnosti
 • kompletný program zaškolenia, pravidelné školenia a podpora vzdelávania
 • sebarealizácia na zodpovednej pozícii s možnosťou odborného a profesijného rastu
 • 37,5 hod. pracovný týždeň; pružná pracovná doba s možnosťou využitia home office
 • príspevok na relokáciu počas 1. roka 
 • od 1500€ brutto - výška mzdy závisí od skúseností uchádzača

Predpoklady a zručnosti osobnosti

 • VŠ v odbore obchodná administratíva, riadenie dodávateľského reťazca
 • anglický jazyk na komunikatívnej úrovni
 • skúsenosti v danej oblasti 3 až 5 rokov
 • časová flexibilita
 • dobré komunikačné schopnosti
 • zodpovednosť

O spoločnosti

Náš klient je celosvetovým lídrom medzi dodávateľmi pre automobilový a ostatný priemysel. Portfólio zahŕňa presné komponenty a systémy v motoroch, prevodovkách a podvozkoch, ako aj riešenia valivých a klzných ložísk pre množstvo priemyselných použití.  So svojimi približne 170 prevádzkami vo viac ako 50 krajinách disponuje celosvetovou sieťou výrobných závodov, výskumných a vývojových centier a odbytových spoločností.

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Jessica Miklovičová
Jessica Miklovičová
IT Recruitment Consultant