Späť na ponuky

Fullstack Developer (python&JS/TS)

Do tímu vývoja a inovácie, hľadáme skúseného kandidáta na pozíciu Fullstack Developer.

Lokalita
Žilinský kraj
Zameranie
Full-Stack, Python, JavaScript, TypeScript
Mzda
2700

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Vývoj a údržba backendových systémov s využitím Pythonu na nižšej úrovni Linux systému.
- Vývoj a údržba frontendových aplikácií s využitím JavaScript/TypeScript, s preferenciou na Angular.
- Vytváranie vlákno-bezpečných aplikácií schopných efektívne bežať paralelne v rámci viacerých procesov.
- Práca s počítačmi a zariadeniami s obmedzenými zdrojmi, optimalizácia výkonu a efektívnosti softvéru.
- Spolupráca s tímami pre zabezpečenie integrácie systémov a kompatibilitu s rôznymi platformami.
- Aktívne prispievanie k technickej dokumentácii a podpora pri implementácii najlepších praktík pre vývoj softvéru.
- Diagnostika a riešenie problémov súvisiacich s výkonom a stabilitou systému.

Zamestnanecké výhody, benefity

- Sick days – 4 dni do roka.
- Plné doplatenie práceneschopnosti – 15 dní do roka.
- Home office podľa dohody s nadriadeným.
- Multisport karta plne hradená zamestnávateľom.
- Stravné plne hradené zamestnávateľom.
- Pestrá a dynamická práca v oblasti, ktorá má vysoký potenciál do budúcnosti.
- Stabilný kolektív.
- Teambuildingy pre zamestnancov.
- Možnosť sebarealizácie a odborného rastu.
- Atraktívne finančné ohodnotenie a možnosť profesijného rastu.
- Prácu na plný úväzok v inovatívnom a dynamickom prostredí.
- Príležitosť podieľať sa na projektoch s reálnym vplyvom na zlepšenie energetického hospodárstva.
- Prácu v podpornom tíme, ktorý podporuje vzdelávanie a osobnostný rast.

Predpoklady a zručnosti osobnosti

- Skúsenosti v jazyku Python, skúsenosti s vývojom na nižšej úrovni Linux systému sú veľkou výhodou.
- Skúsenosti v JavaScript/TypeScript, skúsenosti s Angular sú veľkou výhodou.
- Vzdelanie v oblasti informatiky, softvérového inžinierstva, alebo ekvivalent praktických skúseností.

- Znalosť princípov vlákno-bezpečného programovania a schopnosť vytvárať efektívne paralelne bežiace aplikácie.
- Schopnosť analyzovať a riešiť komplexné technické problémy.
- Flexibilita a schopnosť rýchlo reagovať na zmeny v projektoch.

- Proaktívny prístup k riešeniu problémov a schopnosť pracovať nezávisle.
- Záujem o neustále vzdelávanie a osobnostný rast v oblasti softvérového inžinierstva. - Dobré komunikačné schopnosti a schopnosť efektívne spolupracovať v tíme.
- Znalosť anglického jazyka umožňujúca plynulú komunikáciu.

Výhodou sú:

- Skúsenosti s prácou na projektoch pre zariadenia s obmedzenými zdrojmi.
- Skúsenosti s navrhovaním a implementáciou mikro služieb alebo s vývojom cluster riešení. - Porozumenie komunikačných technológií, skúsenosti s prevodníkmi Moxa.
- Znalosť alebo skúsenosti s komunikačnými protokolmi Modbus, IEC 60870-5-104 a IEC 60870-5-101, alebo ochota sa ich naučiť.
- Otvorenosť voči učeniu sa nových protokolov a technológií v energetike.
- Skúsenosti s prácou v energetickom sektore.

O spoločnosti

spoločnosť pôsobiaca v oblasti elektroenergetiky

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Monika Poizlová
Monika Poizlová
IT Recruitment Consultant