Späť na ponuky

Frontend Developer

As Frontend Engineer, you will implement new features for the banking platform, and when needed, change and extend existing features. You’ll collaborate closely with business analysts in specking new features, initiate test coverage for existing features, and help bring innovative and delightful designs to life.  We’re looking for mindful, empathetic, and self-aware engineers to join our team.

Lokalita
Bratislavský kraj, Košický kraj
Zameranie
Front-End, JavaScript, React
Mzda
from 2500€

Zamestnanecké výhody, benefity

Team of experienced developers who love to exchange ideas and push the boundaries
Our client provide everything you need to work (e.g., MacBook Pro, mobile device, licenses) and lots of additional benefits
Our client care for your personal well-being and career development while actively supporting your educational needs
They encourage regular conference visits and multiple chances to shine with George
Working from home, virtual office, working while riding a bike. What ever and how ever you do your best work to make shine.
A competitive and performance-related salary dependent on your professional and personal qualifications is granted

Predpoklady a zručnosti osobnosti

 • Several years of experience building single page web applications
 • Fluency in web development technologies with a good feel for what is and is not possible
 • A bag-full of JavaScript (ES6), ReactJS or BackboneJS, and Git skills, with some TypeScript knowledge also welcome
 • Ninja-like skills of refactoring and working with legacy code.
 • Understanding the value of TDD, BDD and testing frameworks (Jest, Mocha, Jasmine) as a way to deliver software of higher value
 • An ability to express your values and opinions and articulating them in fluent English

 • You know all the good parts of JavaScript
 • You are experienced with Test-driven JavaScript development
 • Of wanting to write clean and solid code
 • You love improving the Design of existing code
 • You manage to work effectively with legacy code
 • Of the spent time learning JavaScript design patterns
 • You already started the road from journeyman to master
 • You can tell what the code smells like

O spoločnosti

The international technology company.

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Monika Poizlová
Monika Poizlová
IT Recruitment Consultant