Spätná väzba

Váš názor je pre nás rozhodujúci. Čo by sme mali zlepšiť?

“We all need people who will give us feedback. That’s how we improve.”
Bill Gates