Späť na ponuky

Web Developer

Our client is one of the key providers of complex meteorological systems deployed at weather services, airports, military bases and private companies. This company currently has 99 customers and users in around 80 countries all around the globe on all the continents including Antarctica.

Lokalita
Bratislavský kraj
Zameranie
Full-Stack, JavaScript, TypeScript, Angular
Mzda
from 2100€

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

  • Develop front-end part of existing and new web applications and web components based on HTML5 / CSS / TypeScript / JavaScript / Angular
  • Develop back-end based on NodeJS / TypeScript / NestJS
  • Implement form-based web applications with client side validation
  • Implement graphical visualization of weather or climate information
  • Help company with selection of appropriate web technologies and frameworks
  • Collaborate with people from other teams, with UI designers and with our customers

Požiadavky na zamestnanca

- Professional experience with development of single-page web applications (both front-end and back-end) at least 1 year
- Advanced experience with AJAX-based content delivery from external web services (JSON RPC, REST, SOAP or others)
- Experience with programming in TypeScript / JavaScript / ES6+
- Experience with responsive design (Material), basic graphics manipulation, fonts, icons
- Knowledge of some modern client-side web frameworks and libraries and willing to learn new ones
- Reading/writing skills in English

Zamestnanecké výhody, benefity

- Working on projects and products in a unique field – meteorology
- Almost 100% of their development is apply in real business by their customers
- Working in a financially stable company doing international business
- Monthly salary bonus, Annual salary bonus, Loyalty salary bonus
- Home-office few days per week
- Multisport Card
- Referral bonus from 1000 to 2000 €

O spoločnosti

Company's products are used by meteorological offices around the world. Software products that they develop are complex meteorological systems deployed at meteorological offices, airports, military bases and private companies. Users of their software literally come from around the globe: UK, Germany, Brazil, Malaysia, Australia, USA and many more we span all continents (yes, including Antarctica).

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Kristína Lukácsová
Kristína Lukácsová
IT Recruitment Consultant