Späť na ponuky

Vedúci oddelenia projektovania

Na oddelenie Projektovanie elektrotechnických a elektrických stavieb hľadáme vysoko kvalifikovaného a skúseného projektanta elektrických stavieb, ktorý prevezme vedenie oddelenia. Hľadáme manažéra zodpovedného za vedenie projekčného tímu a tvorbu kompletnej projektovej dokumentácie silnoprúdových a slaboprúdových systémov podľa najprísnejších noriem a predpisov. Hlavnou úlohou bude aj aktívna komunikácia so zákazníkmi, identifikácia ich potrieb a navrhovanie optimálnych technických riešení a implementovať najnovšie trendy a technológie do našich projektov.

Lokalita
Žilinský kraj
Zameranie
Technical Leadership, Project Management, Engineering
Mzda
od 3000€

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hlavné úlohy a zodpovednosti:

 • Zabezpečenie súladu projektov s platnými normami, predpismi a požiadavkami klienta
 • Riadenie a koordinácia práce projekčného tímu, delegovanie úloh a kontrola kvality
 • Mentoring a odborné vedenie juniorných projektantov
 • Zodpovednosť za dodržiavanie termínov a rozpočtov projektov
 • Aktívna komunikácia so zákazníkmi, identifikácia ich potrieb a navrhovanie optimálnych technických riešení
 • Koordinácia projekčných prác s ostatnými profesiami (architektúra, statika, vykurovanie, vzduchotechnika atď.)
 • Účasť na kontrolných dňoch a prezentácia projektov investorom
 • Poskytovanie odbornej podpory a konzultácií počas realizácie elektrických stavieb
 • Účasť na kontrolných dňoch na stavbe a riešenie prípadných nezrovnalostí

Požiadavky na zamestnanca

 
 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Sickdays – 4 dni do roka ( quartálne )
 • Plné doplatenie práceneschopnosti – 15 dní do roka, po skončení skúšobnej doby
 • Home office podľa dohody s nadriadeným
 • Multisport karta plne hradená zamestnávateľom
 • Stravné plne hradené zamestnávateľom
 • Pestrá a dynamická práca v oblasti, ktorá má vysoký potenciál do budúcnosti
 • Stabilný kolektív
 • Teambuildingy pre zamestnancov
 • Možnosť sebarealizácie a odborného rastu
 • Atraktívne finančné ohodnotenie a možnosť profesijného rastu
 • Prácu na plný úväzok v inovatívnom a dynamickom prostredí
 • Príležitosť podieľať sa na projektoch s reálnym vplyvom na zlepšenie energetického hospodárstva
 • Prácu v podpornom tíme, ktorý podporuje vzdelávanie a osobnostný rast

Predpoklady a zručnosti osobnosti

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Vysokoškolské vzdelanie v odbore elektrotechnika, elektroinžinierstvo alebo príbuznom odbore
 • Minimálne 7 rokov preukázateľných skúseností s komplexným projektovaním elektrických stavieb
 • Hlboké znalosti elektrotechnických noriem, predpisov a legislatívy (STN 33 2000, STN 34 1610, vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. a 718/2002 Z.z. a ďalšie)
 • Pokročilá znalosť AutoCAD a MS Office
 • Skúsenosti s projektovaním silnoprúdových a slaboprúdových systémov, osvetlenia, bleskozvodu a uzemnenia
 • Samostatnosť, spoľahlivosť a proaktívny prístup
 • Znalosť anglického jazyka umožňujúca plynulú komunikáciu (minimálne B2)
 • Schopnosť viesť projekčný tím a efektívne komunikovať so zákazníkmi a ostatnými profesiami
 • Analytické a kritické myslenie, schopnosť riešiť problémy a prijímať rozhodnutia
 • Organizačné a plánovacie schopnosti, dodržiavanie termínov a kvality projekčných prác
 • Vodičský preukaz skupiny B a ochota cestovať na pracovné stretnutia a kontrolné dni

Uvítame:

 • Platná pečiatka autorizovaného stavebného inžiniera v oblasti elektrotechniky podľa zákona č. 138/1992 Zb.
 • Členstvo v Slovenskej komore stavebných inžinierov (SKSI)
 • Skúsenosti s projektovaním elektrických stavieb v BIM prostredí (Revit, Navisworks atď.)
 • Znalosť a skúsenosti s projektovaním inteligentných elektroinštalácií (systémová elektroinštalácia, Smart Home atď.)
 • Skúsenosti s projektovaním elektrických stavieb v rôznych segmentoch (bytové, administratívne, priemyselné, zdravotnícke stavby atď.)
 • Znalosť a skúsenosti s projektovaním fotovoltaických systémov a nabíjacích staníc pre elektromobily
 • Skúsenosti s projektovaním dátových a telekomunikačných sietí
 • Znalosť a skúsenosti s projektovaním núdzového osvetlenia a elektrických požiarnych systémov
 • Znalosť CRM a ERP systémov pre efektívne riadenie projektov
 • Znalosť ďalších cudzích jazykov (nemčina, španielčina atď.)

O spoločnosti

spoločnosť pôsobiaca v oblasti elektroenergetiky

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Monika Poizlová
Monika Poizlová
IT Recruitment Consultant