Späť na ponuky

Tester

Lokalita
Bratislavský kraj
Zameranie
Testing & QA
Mzda
from 2000€

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

What to do

 • Lead and develop a small group of testers
 • Establish framework for test automation (regression testing)
 • Responsible for test execution and documentation
 • Maintain close cooperation with test manager and development team

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Possibility to benefit and learn from our international, talented and passionate community
 • Great learning curve through ownership and creative freedom
 • Interest groups and clubs: Take part in discussions and get involved in projects. Numerous interest groups invite you to engage with a topic
 • Health Care – Taking care of your health is important. That’s why we contribute to your above standard medical examination and provide a helpline in case of hard lifetime situations. You also receive a salary compensation during sick leave
 • Work-Life-Balance – Sabbatical, paternity leave, contribution to marriage & childbirth, 4 days of extra holiday per year, contribution to the 3rd pillar and MultiSport card. This is how we promote a balance between work, leisure, and family
 • New way of work: With our flexible working hours model we want to make your life less complicated. Combining the best of both worlds, remote and office time
 • Employee Referral Program – Become a talent scout for career opportunities in IT. We are rewarding every successful referral for the company
 • Language trainings to improve your German & English – Learning a new language unites. We support you with appropriate language courses where you participate together with your colleagues.
 • Thanks to our corporate benefits partners, you can also receive a whole bunch of discounts in different areas

Predpoklady a zručnosti osobnosti

You check these boxes

 • Fluent English, German is an advantage
 • Experience with test automation and E2E testing
 • Test tools: JUnit, Selenium, Cypress, Cucumber or similar
 • Proficient in test methodology
 • Familiar with Java / Spring Boot programming

O spoločnosti

The international technology company.

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Monika Poizlová
Monika Poizlová
IT Recruitment Consultant