Späť na ponuky

Špecialista energetických systémov

Na oddelenie Projektovanie elektrotechnických a elektrických stavieb, hľadáme skúseného a technicky zdatného špecialistu na fotovoltické (FVE) a batériové úložné (BESS) systémy, ktorý bude zodpovedný za technickú podporu projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. 

Táto pozícia vyžaduje hlboké znalosti elektrotechnických technológií, schopnosť komunikovať s medzinárodnými partnermi a záujem o najnovšie trendy v odvetví.

Lokalita
Žilinský kraj, Bratislavský kraj
Zameranie
Project Management, Technical Leadership
Mzda
od 2500€

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hlavné úlohy a zodpovednosti:

 

 • Poskytovanie technických konzultácií a podpory pre projekty FVE a BESS

 • Komunikácia a vyjednávanie s medzinárodnými dodávateľmi technológií 

 • Návrh a optimalizácia technických riešení pre FVE a BESS projekty

 • Spolupráca s projekčným tímom pri tvorbe technickej dokumentácie

 • Účasť na medzinárodných konferenciách a odborných podujatiach

 • Sledovanie najnovších trendov a inovácií v oblasti FVE a BESS technológií

 • Podpora pri uvádzaní nových projektov do prevádzky a riešení technických problémov

 • Vyhľadávanie a vyhodnocovanie nových technológií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

 • Navrhovanie a implementácia inovatívnych riešení s využitím najnovších technológií

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Sickdays – 4 dni do roka ( quartálne )
 • Plné doplatenie práceneschopnosti – 15 dní do roka po skončení skúšobnej doby

 • Home office podľa dohody s nadriadeným

 • Multisport karta plne hradená zamestnávateľom

 • Stravné plne hradené zamestnávateľom

 • Pestrá a dynamická práca v oblasti, ktorá má vysoký potenciál do budúcnosti

 • Stabilný kolektív

 • Teambuildingy pre zamestnancov

 • Možnosť sebarealizácie a odborného rastu

 • Atraktívne finančné ohodnotenie a možnosť profesijného rastu

 • Prácu na plný úväzok v inovatívnom a dynamickom prostredí

 • Príležitosť podieľať sa na projektoch s reálnym vplyvom na zlepšenie energetického hospodárstva

 • Prácu v podpornom tíme, ktorý podporuje vzdelávanie a osobnostný rast

Predpoklady a zručnosti osobnosti

 • Vysokoškolské vzdelanie v odbore elektrotechnika, energetika alebo príbuznom odbore 
 • Minimálne 5 rokov skúseností s návrhom a implementáciou FVE a BESS systémov

 • Komplexné znalosti elektrotechnických technológií vrátane silnoprúdových aplikácií

 • Platné oprávnenia a certifikáty v oblasti elektrotechniky a energetiky

 • Skúsenosti s medzinárodnými projektmi a komunikáciou s dodávateľmi

 • Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia

 • Proaktívny prístup, asertivita a vynikajúce komunikačné schopnosti

 • Nadšenie pre nové technológie a inovácie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

 • Znalosť anglického jazyka umožňujúca plynulú komunikáciu (minimálne B2)

 • Vodičský preukaz skupiny B a ochota cestovať do zahraničia a zúčastňovať sa na konferenciách a pracovných stretnutiach

   

Uvítame:​

 • Skúsenosti s projektovaním a implementáciou mikrogrids a smartgrids riešení

 • Znalosť programovacích jazykov (Python, C++ atď.) a skriptovacích nástrojov

 • Znalosť ďalších cudzích jazykov (nemčina, španielčina atď.)

 • Publikačnú alebo prednáškovú činnosť v oblasti FVE a BESS technológií

 • Skúsenosti s novými technológiami ako blockchain, umelá inteligencia a strojové učenie v energetike

O spoločnosti

spoločnosť pôsobiaca v oblasti elektroenergetiky

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Monika Poizlová
Monika Poizlová
IT Recruitment Consultant