Späť na ponuky

Solution Architect pre oblasť digitálneho vývoja

Lokalita
Bratislavský kraj
Zameranie
IT Management
Mzda
od 2800€

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Solution Architect sa podieľa na:

 • Tvorení štandardov a metodiky návrhu ICT riešení.
 • Komunikácií a kontrole dodržiavania štandardov a metodiku návrhu ICT riešení.
 • Mentoringom menej skúsených Solution Architectov (SAR-I).
 • Vyhodnocuje výkonnosť interných (SAR-I) a externých Solution Architectov.
 • Dodávaní vstupov a pripomienkuje ich pri definovaní cieľovej a prechodnej architektúry banky vo zverených domenách / oblastiach.
 • Identifikácii potrebných ICT zdrojov a odhady prácnosti potrebných na prípravu a realizáciu zmenovej požiadavky v adekvátnom detaile k fáze životnému cyklu požiadavky.
 • Koordinácii, kontrole a hodnotení súladu čiastkových návrhov riešenia s celkovým návrhom ICT riešení.
 • Identifikácií a popísaní dopadov požadovanej zmeny do existujucich ICT systémov a ICT služieb.
 • Tvorení návrhov potrebných na úpravu existujúcich systémov, systémových integrácii a vzniku nových systémov a služieb v adekvátnom detaile k fáze životnému cyklu požiadavky
 • Konzultácii v súlad navrhovaného riešenia s ICT a BUS architektúrou
 • Vysvetlení návrhu riešenia v adekvátnom detaile a forme k publiku. Od ICT a BUS stakeholdrov (úroveň CT,B-1,KBC) až po technickú úroveň ICT analytikov a ICT prevádzke.
 • Tvorení ICT časti zadania pre výberové konania (RFI,RFP) a následne hodnotenie ICT obsahu ponúk.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Vedenie najvyššieho balíčka bežného účtu s cestovným poistením do celého sveta zdarma + zľavy na produkty klienta
 • Príspevok na DDS
 • Príspevok na životné poistenie
 • 5 dní voľna naviac už po odpracovaní 1 roka
 • 8 dní v mesiaci možnosť práce z domu 
 • Môžete sa zapojiť do programu „odporuč svojho kolegu“ a získať finančný bonus!
 • K dispozícii Vám bude aj do budúcna kariérny kouč, ktorý Vám pomôže so smerovaním Vašej kariéry
 • Detský kútik
 • MultiSport karta
 • Dni voľna navyše pri životných udalostiach (narodenie dieťaťa, sťahovanie, životné jubileum)
 • Možnosť využitia služby čistiarne oblečenia priamo v budove
 • Zaujímavé prednášky na rôzne témy (od bankových trendov, po oblasti zdravia a zdravého životného štýlu)
 • od 2 800 € brutto. Finálna mzda je závislá od doterajších skúseností, seniority v hľadanej oblasti a od odborných znalostí.

Predpoklady a zručnosti osobnosti

 • Vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa, technického alebo ekonomického smeru
 • Plynulá znalosť anglického jazyka slovom aj písmom
 • Znalosť architektonických a bezpečnostných štandardov, skúsenosti s návrhom služieb SOAP / REST / MQ
 • Prax na pozícii solution architekta, ideálne v oblasti financií alebo v inom regulačne náročnom odvetví
 • Proaktívny prístup k práci, pozitívne myslenie, komunikatívnosť
 • Znalosť nástrojov na modelovanie architektúry (Enterprise Studio, Enterprise Architekt) výhodou

O spoločnosti

Našim klientom je finančná skupina, ktorá je jednou z najväčších a najsilnejších finančných skupín na Slovensku. Majú široké portfólio finančných produktov a riešení.

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Jessica Miklovičová
Jessica Miklovičová
IT Recruitment Consultant