Späť na ponuky

Senior DevOps/platform Engineer

Lokalita
Bratislavský kraj, Hybrid
Zameranie
DevOps
Mzda
from 2500€

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Developerské tímy sa starajú o celý životný cyklus ich aplikácií - od vývoja, cez ich buildovanie, testovanie, až po nasadzovanie a beh v produkcii, ich monitorovanie a operations
- Pritom využívajú celú radu nástrojov a spoločného middleware ako napr. GitLab, Prometheus, Grafana, Saltstack, Terraform, ElasticSearch, OTEL či Kafka
- Samostatný tím, ktorý sa stará o infraštruktúru, zabezpečuje jej prevádzku a stabilitu a postupne ju rozvíja s cieľom vytvoriť internú (developerskú) platformu.

- Hľadáme teda skúseného kandidáta s predchádzajúcimi skúsenosťami s nasadzovaním, konfiguráciou a prevádzkou CI/CD, monitorovacej infraštruktúry, centralizovaného logovania a kontajnerizovaných aplikácií, provisioningom a správou Kubernetes
- Ako člen tímu sa budete podieľať na prevádzke CI/CD toolsetu, automatizačnej a orchestračnej platformy, monitorovacieho a logovacieho stacku
- Budede súčasťou kontinuálneho zlepšovania a rozširovania týchto systémov
- Budete mať priestor analyzovať a zapojiť svoje skúsenosti ako aj kreativitu do riešenia našich "DevOps výziev", konzultovať, pomáhať vytvárať a nastavovať štandardy v oblasti kontajnerizácie a automatizácie, monitoringu a logovania

Predpoklady a zručnosti osobnosti

Ideálny kandidát by mal mať praktické skúsenosti s nasledovnými technológiami:

- používaním, inštaláciou a konfiguráciou git repository a CI/CD toolingu - prevažne GitLab a jeho pipelines
- IaC nástrojmi SaltStack a Terraform (respektíve alternativy: Ansible, Chef, Pulumi...)
- manažmentom infraštruktúry pre centralizované logovanie, ideálne FluentD, ElasticSearch a Kibana
- infraštruktúrou pre distribuovaný tracing, staviame ho na OTEL
- monitorovacou infraštruktúrou ako je Prometheus + Grafana + Alertmanager
- kontajnerizačnými technológiami ako Docker, Podman, containerd, Cloud Native Buildpacks
- správou repozitárov pre softvérové artefakty: Nexus a Harbor (respektíve ich alternatívy)
prevádzkou messaging middleware - Kafka, Zookeeper, Schema Registry
- prevádzkou Kubernetes - ideálne nie len ako service od nejakého cloud providera ale aj vlastný on-premise deployment (mali by ste v Kubernetes vedieť "rozbehať" storage, networking, service mesh, RBAC, atď.)
- virtualizáciou (ideálne VMWare) a sieťami - budete intenzívne spolupracovať s tímom systémových administrátorov a podieľať sa na stavbe on-premise Kubernetes platformy
- programovacími jazykmi ako Go a Python a viete debugovať v nich bežne implementovaný DevOps toolset; v prípade potreby ich dokážete modifikovať alebo implementovať nový custom tooling

Hľadáme niekoho, kto má skúsenosti, rozhľad a prinesie k nám nové názory, takže bude mať bonusové body, ak máte skúsenosti napr.:
- s produkčnou prevádzkou kritických systémov bežiacich 24-7-365
- programovaním biznisových aplikácii (čiže ste boli v minulosti programátor)
- SRE
- prácou systémového administrátora
- tvorbou IDP
- správou platformových služieb ako napr. secret management (napr. Vault), OIDC/OAuth (napr. Keycloak), certificate management (napr. certbot)
- infraštrukturnou architektúrou, replikáciou, backupovaním, fault-tolerance a HA

O spoločnosti

Náš klient je líder inovácií vo svete tipovania.

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Kristína Lukácsová
Kristína Lukácsová
IT Recruitment Consultant