Späť na ponuky

Senior DevOps/platform Engineer (Team-Lead)

Hľadáme skúseného kandidáta s predchádzajúcimi skúsenosťami s nasadzovaním, konfiguráciou a prevádzkou CI/CD, monitorovacej infraštruktúry, centralizovaného logovania a kontajnerizovaných aplikácií.

Lokalita
Bratislavský kraj
Zameranie
DevOps
Mzda
od 3 000€

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- V spoločnosti vyznávajú DevOps a developerské tímy sa starajú o celý životný cyklus ich aplikácii od vývoja, cez ich buildovanie, testovanie, až po nasadzovanie a beh v produkcii, ich monitorovanie a operations.
- Pritom využívame celú radu nástrojov a spoločného middleware ako napr. GitLab, Prometheus, Grafana, Saltstack, ElasticSearch, OTEL či Kafka
- Teraz hľadáme niekoho, kto sa bude o túto spoločnú infraštruktúru starať, zabezpečovať jej prevádzku, stabilitu a ďalší rozvoj
- Pomôžeš vybudovať platformu, ktorá developerom zjednoduší ich prácu a umožní im dodávať softvérové produkty ešte rýchlejšie a v ešte vyššej kvalite
- Postupne preberieš riadenie novovzniknutého tímu 3 developerov, ich mentorovanie a spolu s nimi by si zlepšil našu súčasnú infraštruktúru a rozvíjal ju ďalej s cieľom premigrovať deployment na (on-premise) Kubernetes cluster (ktorý by si taktiež vybudoval)

Požiadavky na zamestnanca

Ak si náš ideálny kandidát, tak máš praktické skúsenosti s nasledovnými technológiami:
- používaním, inštaláciou a konfiguráciou git repository a CI/CD toolingu - my používame prevažne GitLab a jeho pipelines
- IaC nástrojmi ako Salt (ten momentálne používame v Niké), Ansible, Chef, Puppet, Terraform, Pulumi, etc.
- manažmentom infraštruktúry pre centralizované logovanie, ideálne FluentD, ElasticSearch a Kibana
- infraštruktúrou pre distribuovaný tracing, v našom prípade ho staviame na OTEL
- monitorovacou infraštruktúrou ako je Prometheus + Grafana + Alertmanger
- kontajnerizačnými technológiami ako Docker, Podman, containerd, Cloud Native Buildpacks
- správou repozitárov pre softvérové artefakty, napr. Nexus, Artifactory alebo Harbor
- prevádzkou messaging middleware - Kafka, Zookeeper, Schema Registry
- prevádzkou Kubernetes - ideálne nie len ako service od nejakého cloud providera ale aj vlastný on-premise deployment

Keďže chceme, aby sa z teba stal team-lead, tak by si mal mať skúsenosti, alebo aspoň inklinovať k:
- riadeniu a mentorovaniu malého agilného tímu, code review, etc.
- mal by si dokázať v spolupráci s Head of Technology a manažmentom definovať ciele rozvoja našej internej platformy
- mal by si vedieť určovať priority v rámci plánovania na operatívnej a prípadne taktickej úrovni
- mal by si byť dobrý komunikátor, pretože z teba bude styčný bod pri komunikácii s developerskými tímami, ktoré sú tvojím zákazníkom

Hľadáme niekoho, kto má skúsenosti, rozhľad a prinesie k nám nové názory, takže budeš mať bonusové body, ak máš skúsenosti napr. s:
- produkčnou prevádzkou kritických systémov bežiacich 24-7-365
- programovaním biznisových aplikácii (čiže si bol v minulosti programátor)
- SRE
- prácou systémového administrátora
- znalosťou sietí a HW infraštruktúry

O spoločnosti

Líder inovácií vo svete tipovania, ktorý sa opiera o špičkový vývojársky tím, ktorý posúva ich business do nových dynamických dimenzií najnovších IT trendov.

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Tereza Malíčková
Tereza Malíčková
IT Recruitment Consultant