Späť na ponuky

SAP Lead Consultant (SAP - FI/CO)

International team is looking for a SAP Specialist for automotive industry! We are seeking a skilled professional with experience supporting SAP modules SAP FI and CO (S/4HANA) and expertise in ABAP.

Lokalita
100% remote
Zameranie
SAP
Mzda
od 2000€

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • You enjoy developing solution approaches in cooperation with the specialist departments
 • Support and coordination in and of projects as well as ongoing coordination with our internal and external project managers are part of your daily tasks
 • You prepare projects, changes and service requests for handover to our DevOps teams
 • You support our release managers with your know-how in rolling out new releases, implementing new functions and optimizing existing processes.

Požiadavky na zamestnanca

 • At least 5 years of professional experience in supporting the SAP modules SAP FI and CO(S/4HANA)
 • ABAP knowledge advantage
 • Knowledge of processes in the automotive industry
 • Very good English skills
 • German language is an advantage
 • Excellent communication skills

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Career growth, professional self-realization, and internal talent support
 • Professional trainings fully covered by the employer
 • Holiday and Christmas bonus
 • Annual bonus
 • Financial reward for work anniversaries
 • Benefit Plus - benefits of personal choice
 • In-house meals with a subcharge of only 0.69 EUR
 • We support and reward innovative ideas - Idea challenge
 • You recommend, we reward - Referral bonus
 • Flexible working hours, home office
 • Events and team building activities - Family Day, volunteering days and more
 • Discounts and special offers from other companies
 • Always up-to-date information trough own application

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Tereza Malíčková
Tereza Malíčková
IT Recruitment Consultant