Späť na ponuky

React Developer

For our client – the global provider of software and services purpose-built for consumer goods (CG) companies – we are looking for skilled React Developer.

Lokalita
Bratislavský kraj, 100% remote
Zameranie
React
Mzda
from 2 800 EUR/...

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Our client is currently working on development and maintenance of Web modules, creating new functionalities and changing applications from Angular and MVC to React.

As a Frontend Software Developer you will be mainly responsible for:
• Developing new user-facing features using React.js
• Building reusable components and front-end libraries for future use
• Translating designs and wireframes into high-quality code
• Developing the application for responsive to different screen resolutions using Bootstrap and CSS media queries.
• Resolving complex issues related to browser and network performance, cross-browser, client-side scaling, data modeling, usability, and testability.
• Developing new user interface components for different modules using Kendo UI with various controls including Grid controls, and chart controls, etc.

Zamestnanecké výhody, benefity

• Work in an international environment
• Wide opportunities of career and professional growth
• Food coupons fully repaid (5,20€)
• Annual bonus
• Teambuilding events
• Education (trainings, courses)
• Sport events
• Jubilee gift (wedding, child birth)
• Home office and full time remote cooperation is not a problem, but you are always welcomed in our office in Bratislava

Predpoklady a zručnosti osobnosti

 • 2+ years of proven experience as a React developer
 • Thorough understanding of React.js and its core principles, experience with Flux or Redux, ECMAScript - experience with Angular instead of React.js is welcomed as well
 • Experience with common front-end development tools such as Babel, Webpack, NPM, etc.
 • Experience with HTML5, including jQuery, Bootstrap, CSS3
 • Experience with SQL Server, TSQL is an advantage
 • Knowledge of .NET Core is advantage, knowledge of MVC is appreciated
 • Experience with Micro Services Architecture
 • Active English - the selection process will be held in English and good communication skills in general
 • Experience with scrum and agile development is welcomed
 • Experience with coding conventions
 • We are looking for a team player who is responsible and willing to help others

O spoločnosti

Our client is the global provider of software and services purpose-built for consumer goods (CG) companies

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Daniel Mašlonka
Daniel Mašlonka
Managing Director