Späť na ponuky

Python Developer

We are looking for experienced Python developer who will participate in development of the top notch software products in the green energy industry.

Lokalita
Bratislavský kraj
Zameranie
Python
Mzda
from 3000€

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Development of Python applications for analysis and quality control of time series data in the field of solar energy
• Administration and configuration of Python environments
• Packaging and obfuscation of our Python applications
• Participation in release management
• Monitoring, diagnostics and issue resolution of Python applications
• Testing and support of operation
• Collaboration with other product teams

Zamestnanecké výhody, benefity

• Participation in development of the top notch software products in the green energy industry
• Competitive salary and performance-based bonuses
• Flexible working hours and possibility of home office – based on team agreement
• Sick days
• Technical growth encouraged via opportunity to participate at conferences, workshops, and courses
• Personal growth opportunities, possibility to work on different projects
• Budget for personal development (seminars, conferences, technical courses, language courses)
• Modern office located in SKY PARK offices (Bratislava) in which you can find chill areas, workout area and standing desks
• Free refreshments and fruit
• Parking in the company parking lots
• Green transportation friendly environment - bike parking lots (in the building), showers (in the office), bike lanes in SKY PARK proximity, EV charging stations (in building)
• Multicultural and international environment, communication in English
• Work in fast growing sector of renewable energy

Predpoklady a zručnosti osobnosti

• University degree in IT or technical area
• Advanced knowledge of Python (approx 3+)
• Experience with DevOps, CI/CD and familiarity with Git
• Experience with the Python data analysis packages e.g., pandas, numpy, matplotlib is an advantage
• Experience with QT (or Pyside) graphical user interface framework is an advantage
• Good level of English, spoken and written

O spoločnosti

- Our partner is a technology and consultancy company servicing companies involved in the development and operation of solar power plants.
- Thanks to 21 years of focused research and technology developed in-house, they have become a leader in the field.
- They provide meteorological data, energy evaluation software and technical consultancy primarily related to evaluation and management of solar power production.

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Martina Dányiová
Martina Dányiová
IT Recruitment Consultant