Späť na ponuky

Product Marketing Manager

As Product Marketing Manager, you’ll be at the forefront of marketing strategies in the company, collaborating with different teams to create compelling campaigns that get people excited about the products. You’ll use your marketing savvy, product knowledge, and customer insights to craft messaging that speaks directly to the target audience.

Lokalita
Žilinský kraj
Zameranie
Marketing
Mzda
from 2000 EUR

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Develop and execute marketing strategies that knock competition out of the park.
 • Continuously improve product messaging to make it more engaging, creative, and fun.
 • Gather feedback from leads, opportunities, and customers to make products even better.
 • Identify untapped opportunities and find new ways to delight users.
 • Stay on top of market trends to keep the company’s products ahead of the curve.
 • Create exciting product messaging across all marketing channels, from social media to landing pages and beyond.
 • Plan, oversee, and evaluate campaigns using relevant KPIs and feedback from our loyal fans.
 • Collaborate with teams across the company, including marketing, design, content, acquisition, product, and sales, to create and execute strategies that drive results.
 • Keep audience engaged with a product content plan that includes case studies, product pages, blog posts, and more.
 • Promote the story of the company’s product by speaking and presenting both internally and externally.
 • Manage the marketing budget

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Flexible working hours, the possibility of combination of office/home office.
 • Regular education, fully paid trainings and conferences.
 • If you come to the office, you can relax with a game console, VR, ping-pong or table football or on the terrace in the city center with a coffee in hand.
 • Once a month the company prepares a delicious breakfast for everyone.
 • Regular meetings, team buildings and events.

Predpoklady a zručnosti osobnosti

 • A strategic thinker with a vision for the future.
 • Strong planning and organizational skills to keep everything running smoothly.
 • Personal drive to execute and deliver business results that wow our users.
 • Previous experience as a Product Marketing Manager, Brand Manager, or a similar role that prepared you for this
 • Effective communication skills in English
 • Analytical mind and sharp problem-solving

O spoločnosti

Slovak company that focuses on services such as performance marketing, affiliate marketing, lead generation, direct SMS and direct mailing.

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Monika Poizlová
Monika Poizlová
IT Recruitment Consultant