Späť na ponuky

People Operations Associate

Seeking reliable People Ops Associate to join team and support day-to-day ops. Ideal candidate is organized, collaborative, and self-starter. High-vis role working with stakeholders, performing admin tasks, assisting other depts. and ensuring smooth ops. Reports to Business Ops Manager.

Lokalita
Zahraničie - krajiny mimo EÚ
Zameranie
HR
Mzda

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- promote positive, inclusive culture according to company values
- coordinate team/office activities, plan events
- manage benefits, enrolments, travel planning, documents, processes, etc.
- manage on-boarding/off-boarding
- facilitate hiring/recruiting processes

Požiadavky na zamestnanca

- able to adjust to changing needs in growing company w/ positive spirit
- experienced in hiring/recruiting processes
- team-oriented; experience with remote teams
- organisational and communication skills
- experience running cultural initiatives
- Bachelor's degree or equivalent work experience
- passion for fighting climate change

O spoločnosti

Environmental industry.

Experts design and carry out initiatives to restore the carbon cycle, reduce carbon emissions, revive marine ecosystems, and help coastal communities. Our teams provide support to workers to expand our initiatives and address global issues like ocean health and climate change.

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Tereza Malíčková
Tereza Malíčková
IT Recruitment Consultant