Späť na ponuky

.NET Software Engineer

Sú moderné .NET a front-end technológie to tvoje? Pridaj sa k nám do tímu a budeš sa podielať na zaujímavých projektoch ako napríklad rozvoj interného systému alebo riešenie zamestnaneckých benefitov pre klientov.

Lokalita
Bratislavský kraj
Zameranie
.NET
Mzda
from 2500€

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

-Implementovať nové požiadavky
- Upravovať existujúce funkcionality
- Analyzovať a navrhovať architektúru
- Modernizovať užívateľské rozhranie a tech stack – na backende aktuálne .NET 6 a na frontende React

Požiadavky na zamestnanca

- Používame databázu MS SQL 2016
- Využívame Entity Framework, RabbitMQ a princípy DDD
- Architektúra je postavená na Clean Architecture
- Do budúcna máme plány migrovať do Azure
- Reportujeme pomocou SSRS
- V buildscriptoch používame PowerShell
- Metodologicky sa riadime SCRUMom
- Ďalšie knižnice: AutoMapper, Castle Windsor, MediatR, MassTransit, Serilog, Moq, Newtonsoft.Json

Zamestnanecké výhody, benefity

- 10 dňový sabbatical po odpracovaní každých 5 rokov
- Príspevok na tebou zvolené poistenie alebo aktivity vo voľnom čase (napr. dôchodkové a životné poistenie, šport, relaxáciu apod.)
- Po zaučení a postupe na pozíciu Experienced Consultant služobné auto (aj na súkromné účely)

Predpoklady a zručnosti osobnosti

- Vyznáš sa v platforme .NET a máš relevantné skúsenosti na úrovni medior/senior
- Máš VŠ vzdelanie technického zamerania
- Zvládaš čítanie a písanie technickej dokumentácie v angličtine (ak zvládaš v angličtine aj plynule hovoriť, je to plus)
- Máš skúsenosti s Azure (AWS výhodou)
- Zaujímaš sa o nové technológie a zvyšovanie vlastnej kvalifikácie
- Oceníme schopnosť dohovoriť sa priamo so zákazníkom
- Výhodou ti bude skúsenosť so SW architektúrou

O spoločnosti

- Pracujú pre svojich zákazníkov v 5 európskych krajinách na projektoch v oblasti software development, big data a data science
- Klienti a projekty: najväčšie finančné a telco spoločnosti, letiská, poisťovne, bitcoinová burza, farmaceutická spoločnosť v ČR a EU. Napr: Česká sporiteľna, ČSOB, Vodafone, O2, KBC
- Získali ocenenie za jednu z 5 najlepších firiem v oblasti vývoja software na zákazku v ČR
- Ponúkajú práce na rôznych zujímavých projektoch
- Ponúkajú vzdelávací systém, ktorý zahŕňa množstvo certifikácii a kurzov, odmena za vybranú certifikáciu+ všetky kurzy plne preplácajú

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Kristína Lukácsová
Kristína Lukácsová
IT Recruitment Consultant