Späť na ponuky

Marketing Student Intern

At Grain Slovakia, we're on a mission to connect exceptional talent with outstanding career opportunities. As a dynamic recruitment agency, we understand the importance of staying at the forefront of digital marketing and brand communication. We're seeking a passionate Marketing Student Intern to join our team and be an integral part of our LinkedIn content creation and social media initiatives.

Lokalita
Bratislavský kraj
Zameranie
Marketing
Mzda

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Content Creation: Produce engaging and creative content specifically tailored for different SoMe platforms (with main focus on LinkedIn), including posts, articles, videos, and graphics, to promote our brand and services.
 • Copywriting: Craft compelling and persuasive copy for LinkedIn posts, articles, and other marketing materials.
 • Graphic Design: Create eye-catching visuals and graphics to enhance our content and branding.
 • Content Posting: Ensure timely and consistent posting of content across all relevant social media channels.

     What you'll gain: 
 • Hands-on experience in LinkedIn content creation and social media management, with a focus on professional networking.
 • Exposure to the recruitment industry and the chance to work with industry professionals.
 • Introduction into the world of IT.
 • The opportunity to contribute your ideas and creativity to our marketing strategies.
 • Valuable skills and knowledge that will boost your career in marketing and communications.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Inspiring and encouraging environment open to creativity
 • Introduction into the world of IT and LinkedIn features and best practices.
 • Informal work atmosphere  and friendly young(ish) colleagues always happy to help
 • Remote work possible, office space available

Predpoklady a zručnosti osobnosti

 • Good time management skills,  great verbal and written communication skills, eye for detail, proactivity
 • Strong passion for content creation and digital marketing.
 • Good knowledge of written English (we write all content in ENG)
 • Basic graphic design skills
 • Basic knowledge of/interest in IT.
 • Student of Bachelor or Master's Degree, preferably focusing on Marketing, Communications, Sales, IT or any other related field.
 • Relevant experience from the field is nice to have but not required

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Tereza Malíčková
Tereza Malíčková
IT Recruitment Consultant