Späť na ponuky

Java Full-stack Developer

Pre klienta v oblasti Telco obsadzujeme pozíciu v rámci outsourcingovej spolupráce na dobu neurčitú. Realizácia server side FE vývoja (Java) a client side FE vývoja (Java/React) v spolupráci s Java BE vývojárm

Lokalita
Bratislavský kraj
Zameranie
JAVA
Mzda
od 2000€

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Vyvíjať novú, udržovať a modernizovať existujúcu prezentačnú logiku, mapovanie dát a volanie webových služieb s použitím technológií Thymeleaf, Spring alebo React v portálovom riešení Liferay
 • Spracovávať dodané HTML šablóny v rámci webového frameworku
 • Dodržiavať používané vývojové štandardy, vzory a postupy
 • Analyzovať a odstraňovať funkčné nedostatky softvéru
 • Testovať a dokumentovať najmä svoj zdrojový kód a konfiguráciu
 • Inštalovať a konfigurovať vyvinutý softvér
 • Implementovať riešenia tak, aby spĺňali požiadavky v oblasti škálovateľnosti, dostupnosti, výkonnosti a bezpečnosti
 • Zodpovedať za vybrané repozitáre so zdrojovým kódom

Predpoklady a zručnosti osobnosti

 • Prax Java + Java EE/Spring min. 2 roky
 • Skúsenosť s aplikačným serverom (Tomcat/JBoss/WebSphere/Weblogic ...)
 • Skúsenosť so serverovým webovým frameworkom (JSP/JSF/Thymeleaf/Struts/Wicket ...)
 • Skúsenosť s verzionovacím systémom (Git/Mercurial/Bazaar/SVN ...)
 • Skúsenosť s technológiami REST/SOAP, JSON/XML
 • Výhodou sú skúsenosti s Liferay, Thymeleaf, portletmi, Spring Boot, Jenkins, Maven
 • Výhodou sú skúsenosti s JS, CSS
 • Výhodou sú skúsenosti s React, Angular

O spoločnosti

oblast posobenia klienta - TELCO

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Monika Poizlová
Monika Poizlová
IT Recruitment Consultant