Späť na ponuky

Java Developer (Senior)

Pre nášho klienta - slovenskú stávkovú spoločnosť, hľadáme skúsenú posilu do tímu Java developerov. Tím funguje agilne a Vašou úlohou bude návrh/architektúra (domain-driven design), analýza a vývoj distribuovaných systémov (microservices) integrovaných cez messaging (Kafka, RabbitMQ) a cez http REST a gRPC.

Lokalita
Bratislavský kraj
Zameranie
JAVA
Mzda
od 2500€

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Budeš pracovať v scrum tíme 6 ďalších Java developerov
- Pracujeme agilne (so všetkým, čo k tomu patrí: planning, stand-up, retrospektíva, sprint review - demo) a naši programátori sami často prídu so zaujímavými nápadmi
- Na backend-e implementujeme aj interné GUI aplikácie, tieto aj navrhujeme a zlepšujeme = Toto samozrejme nerobia všetci, ale ak chceš byť fullstack developer, tak vieme ti na to vytvoriť priestor
- Pracujeme s týmito vývojovými prostriedkami: IDEA, maven, git/gitlab, JIRA, Confluence
- Pre vyššiu performance používame asynchrónne/reaktívne frameworky (javarx, webflux, kafka-streams, reactor), v Kotline coroutines a experimentujeme s ďalšími technológiami (r2dbc)
- Návrh by mal byť čo najlepším obrazom domény (Domain-Driven Design) - developeri sú zodpovední za návrh/architektúru a často sa podieľajú už aj na analýze požiadaviek. Vychovávame si developerov so silnými doménovými znalosťami
- Pre vyššiu performance používame asychrónne/reaktívne frameworky (javarx, webflux, kafka-streams, reactor, kafka) a experimentujeme s ďalšími (r2dbc)
- Základ aplikácie je najnovší Spring a Spring Boot, všetky aplikácie máme prinajmenšom na Java 8 a tie nové vyvíjame nad OpenJDK 11+, niektoré aplikácie píšeme v Kotline
- Vysoký dôraz kladieme na performance, vytvárame funkčné prototypy a tie testujeme na výkon
- Navrhujeme riešenia schopné zvládať dátové lavíny, lebo v našej doméne stávkovania existujú dosť často (napr. vyhodnotenie zápasu kde hrá slovenská reprezentácia)
- Pri vývoji si radi pomôžeme statickou analýzou kódu; je fajn, ak je kontrola kvality kódu automatizovaná
- Navrhujeme riešenia pre dátové lavíny, lebo v našej doméne stávkovania existujú dosť často (napr. vyhodnotenie zápasu kde hrá slovenská reprezentácia)
- Dáta ukladáme do PostgreSQL, Ignite, Kafka
- Podporujeme experimentovanie s novými technológiami / frameworkami
- Naše aplikácie nasadzujeme na Linux CentOS, na provisioning používame Saltstack a naše buildy si pripravujeme v Jenkinse a GitLabe s pomocou maven a nexus
- Zdrojový kód máme v git-e, používame GitLab, máme zavedené code review cez merge request a ako brach model používame gitflow
- Sme zodpovední aj za prevádzku našich aplikácií, preto ich dôkladne monitorujeme pomocou Prometheus, Grafana, Alertmanager
- Logy a streamy z našich aplikácií ukladáme do Elastic a cez Kibanu ich vyhľadávame
- Na backend-e implementujeme aj interné GUI aplikácie v JavaFX a Flutteri, tieto aj navrhujeme a zlepšujeme – toto samozrejme nerobia všetci, ale ak máš o vývoj GUI záujem, tak ti vieme na to vytvoriť priestor
- Pracujeme s týmito vývojovými prostriedkami: IDEA, maven, git/gitlab, JIRA, Confluence
- Nehráme sa na byrokraciu – nevykazujeme prácu do nástrojov a nezaťažujeme programátorov poradami
- Dostaneš sa k vývoju aplikácie od A po Z: návrh, implementácia, testovanie aj prevádzka

Požiadavky na zamestnanca

- Máš slušné Java development skúsenosti
- Si Java backend positive (3+ rokov relevant Java development skúsenosť = ideálne Spring, JDBC (SQL), Messaging, Caching)
- Zaujímajú ťa nové technológie a trendy
- Nebojíš sa učiť nové veci, rád sa pustíš aj do tunning-u aplikácie
- Nie je ti jedno ako program vyzerá, máš rád programovanie, dátové štruktúry a algoritmy

O spoločnosti


Dynamické a agilné prostredie otvorené akýmkoľvek novým nápadom a výborný tím pracujúci na vývoji jedinečných aplikácií.
Viac ako 120 IT špecialistov, z celkového počtu 250 zamestnancov pracujúcich na centrále.
Spoločnosť ponúka možnosť zdokonaľovať svoje pracovné zručnosti, ako aj možnosť rozširovať vedomosti v oblasti IT. Ponúkajú priestor pre vzdelávanie, samoštúdium, IT konferencie a IT kurzy v rôznej forme podľa vlastného výberu.

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Tereza Malíčková
Tereza Malíčková
IT Recruitment Consultant