Späť na ponuky

Java Developer pre Smart Industry riešenia

Ak chceš vidieť hmatateľné výsledky svojej práce a zaujímajú ťa témy ako IoT alebo AI, ponúkame skvelú príležitosť v spoločnosti, ktorá sa podieľa na 4. priemyselnej revolúcii.Pri práci nebudete zaťažovaný byrokraciou, budete mať vysokú mieru autonómie, dostanete možnosť ovplyvniť smerovanie platformy a budete mať možnosť vyjadriť a realizovať svoje nápady,

Lokalita
Bratislavský kraj
Zameranie
JAVA
Mzda
od 2000€

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• rozvoj internej platformy a jej implementácia u zákazníkov
• návrh a optimalizáciu výrobných procesov zákazníkov v spolupráci s analytikmi, architektom
• integrácia platformy s ERP systémami zákazníkov a prvkami priemyselnej automatizácie
• dekompozícia analytických zadaní na technické úlohy
• mentoring a vedenie juniornejších kolegov
• plánovanie práce a projektových dodávok v spolupráci s projektovými manažérmi a analytikmi

Pracuje sa s technológiami:
Java SE 1.8, BPMN, Camunda, Groovy, Elastic, PostgreSQL
Paradigmy: Enterprise Integration Patterns, Service-oriented Architecture
Vývojové nástroje: Maven, EA, JIRA, Bitbucket, Bamboo
DDD, Messaging Active MQ

Produkt: Smart Inudstry platforma
• riadi technologické, materiálové, ľudské, dátové a systémové zdroje podniku = smart transformácia podniku s použitím IoT, veľkých dát, AI, digitálnych dvojčiat
• vďaka presnej a včasnej orchestrácii procesov zabezpečuje dosiahnutie zvýšenej produktivity, rozšírenie výrobnej kapacity,  efektívne dosahovanie obchodných cieľov a zmierňuje negatívny dopad priemyslu na životné prostredie

Zamestnanecké výhody, benefity

• pravidelné tímové vzdelávanie a zdieľanie know-how a príležitosť rozširovať svoje vedomosti a zručnosti

• neformálne prostredie a príjemný kolektív, ideálny na pivo aj na hory, počas home office sa stále nájde priestor na spoločnú online kávu

• flexibilný pracovný čas a sick days

• bohatá zdieľaná knižnica odborných kníh i beletrie

• dovolenky navyše, návštevy lekára na doliečenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, masáže a hodiny angličtiny na pracovisku, externé školenia, certifikácie a ďalšie

Predpoklady a zručnosti osobnosti

• Rozsiahle skúsenosti s OOP a jazykom Java pri vývoji produkčných backendových systémov

• Znalosť OO Design Patterns

• Jazyky a technológie: SQL, REST API, Docker, GIT

• Algoritmické myslenie

• Anglický jazyk stredne pokročilý (B2)

O spoločnosti

Slovenská IT spoločnosť, ktorej poslaním je vytváranie užitočných, kvalitných a inovatívnych produktov a služieb, s medzinárodným dosahom. Patria do TOP 10 softvérových domov na Slovensku. Vytvárajú softvérové riešenia už viac ako 25 rokov, počas ktorých získali množstvo ocenení.

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Zuzana Jarčušková
Zuzana Jarčušková
Senior IT Recruitment Consultant / Team Quality Leader