Späť na ponuky

JAVA Backend Developer

Pre nášho klienta spoločnosť poskytuje služby v oblasti správy poistných zmlúv a udalostí, ako aj IT služby- hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu JAVA Developer, ktorý bude pracovať na zaujímavých projektoch v rámci segmentu poisťovní. Spolu s naším medzinárodným týmom budete môcť využívať moderné aplikácie pre klientske poistenie.

Lokalita
100% remote
Zameranie
JAVA
Mzda
from 2300€

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Popis zodpovednosti a kompetencií

Spolu s naším medzinárodným tímom budete spolupracovať na moderných aplikáciách pre klientov z poisťovacieho segmentu
Budete prispievať svojimi nápadmi k tomu, aby sme našich klientov potešili softvérovým riešením s vysokou hodnotou

Technické zručnosti a prax

Core Skills
Experience with Agile Software Development
Good Understanding of OOP and OOD Concepts and Patterns
Java 8: 3+ years experience
EE and / or Spring experience
JPA, Hibernate, SQL
Git or similar DVCS
Maven
Jenkins, Docker
Linux, Basic Scripting
IntelliJ

Nice to Have

SOAP a RESTful webové služby
JSF, Primefaces framework
Groovy Basics, Spock
JavaScript ES6,
JBoss / Wildfly
JIRA, Confluence, Postman, Vim

Zamestnanecké výhody, benefity

Uvítací balíček pre nového zamestnanca
Interné jazykové kurzy nemeckého a anglického jazyka plne hradené zamestnávateľom, vrátane získania jazykového certifikátu
Darčekové poukážky
Elektronická stravovacia karta (stravná jednotka vo výške 5,10 EUR)
Garantovaný 13. plat, 14. plat vyplácaný na základe pracovných výsledkov zamestnanca a ekonomických výsledkov spoločnosti
Príspevok na III. pilier dôchodkového sporenia
Celoročné úrazové zdravotné poistenie
Akcie pre deti zamestnancov Deň detí, Mikuláš, letné denné tábory a mnoho ďalších
benefitov

O spoločnosti

Klient je dcérskou spoločnosťou rakúskeho poisťovacieho koncernu. Ich história siaha do roku 1996. V súčasnosti u nich pracuje viac ako 600 zamestnancov. Poskytujú služby v oblasti správy poistných zmlúv a udalostí, ako aj IT služby pre rakúsky koncern. Poskytujú pracovné príležitosti najmä v administratíve s využitím nemeckého jazyka ako aj v IT sfére, kde nachádzajú uplatnenie rôzni IT špecialisti. Kladú dôraz na vytvorenie moderného pracovného prostredia prepojeného s týmovým duchom, garanciou kvality a pocitom istoty.

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Kristína Lukácsová
Kristína Lukácsová
IT Recruitment Consultant