Späť na ponuky

IT Governance

Be part of a global company providing innovative lighting solutions to the automotive industry.

Lokalita
100% remote
Zameranie
Project Management
Mzda
from 2000€

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Responsible for the contents and further development of the global Balanced Score Card (automation)
 • Create framework for the implementation of standards and rules according to IMS and ITIL
 • respectively Cooperation in the development of crisis management (BCM)
 • Continuous analyses of the IT landscape in terms of value and economic optimization, further development of the "tools in use"
 • Support for all audit-relevant processes Further development and revision of audit-relevant IMS documents Control of compliance with standards and processes

Požiadavky na zamestnanca

 • HTL degree or comparable practice
 • Commercial understanding
 • Knowledge of methods (e.g. planning/decision-making techniques, work techniques)
 • Comprehensive IT all-rounder expertise
 • ITIL knowledge
 • Process management knowledge, methodological knowledge (BCM, crisis management, etc.) Certification / audit knowledge

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Career growth, professional development and promotion of internal talent
 • Professional training fully funded by the employer
 • Holiday and Christmas bonuses
 • Annual bonus
 • Financial bonuses for service anniversaries
 • Benefit Plus - Benefits of your choice
 • We encourage and reward innovative ideas - Idea Challenge
 • You refer, we reward - Referral Bonus
 • Flexible working, home office
 • Events and team building - Family Day, Night Run, Volunteering Days
 • Discounts and special offers from other companies
 • Always up to date information - our own app

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Kristína Lukácsová
Kristína Lukácsová
IT Recruitment Consultant