Späť na ponuky

Full-Stack Developer for Environmental industry

Lokalita
Zahraničie - krajiny mimo EÚ
Zameranie
TypeScript, Node.js, React, Full-Stack
Mzda
from 4500€

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

  • Measure inputs and monitor impact of our work related to carbon removal.

  • Work closely with scientists, engineers, and operations partners.

  • Build frontend applications for visualizing carbon removal process.

  • Work on distributed teams with sensors, infrastructure and logging.

  • Experience building business operations or accounting software, APIs and UIs.

Požiadavky na zamestnanca


A desire to fight climate change
5+ years of experience writing production-level code.
Demonstrated ability to take ownership of a concept and develop it to a functional solution.
Familiarity with our tech stack:
  • - Front end: React 
  • - Backend: TypeScript, NodeJs, Express, Restful, Postgres
  • - Infrastructure: GCP, DataDog, CircleCI.

O spoločnosti

Global ocean health company. 

Experts design and carry out initiatives to restore the carbon cycle, reduce carbon emissions, revive marine ecosystems, and help coastal communities. Our teams provide support to workers to expand our initiatives and address global issues like ocean health and climate change.

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Tereza Malíčková
Tereza Malíčková
IT Recruitment Consultant