Späť na ponuky

Finance Specialist/Lead

Do rýchlo rastúcej spoločnosti hľadáme skúseného finance specialist, ktorý sa nebojí vyjsť zo svojej komfortnej zóny a zažiť dynamiku startupového prostredia. Ponúkame príležitosť, aká neprichádza každý deň – byť súčasťou budovania energetiky novej generácie.

Lokalita
Bratislavský kraj
Zameranie
Finance
Mzda
od 2500€

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Vypracovávať a implementovať finančnej stratégie spoločnosti a projektov
- Riadiť činnosti súvisiace s financovaním spoločnosti vrátane získavania prostriedkov rizikového kapitálu
- Riadiť rozpočtovanie a plánovanie, prognózovanie, finančné modelovanie a reporting
- Pripravovať odporúčania vrátane analýzy kľúčových rizík pre nové obchodné aktivity
- Vypočítavať a predvídať spotrebu a presne prezentovať súčasnú a budúcu peňažnú pozíciu
- Zodpovedať za vypracovanie a implementáciu ročného rozpočtu, modelovanie obchodného rastu a dohľad nad činnosťami spojenými so zvyšovaním prevádzkovej efektívnosti
- Zodpovedať za finančné výkazy vrátane súvahy, výkazu zisku a strát, výkazu peňažných tokov (cash-flow), ročného vykazovania, predikovania a modelovanie príjmov, včítane prípravy na zasadnutia predstavenstva
- Vytvárať a riadiť cenové modely v spolupráci s produktovými (projektovými) a marketingovými tímami
- Zodpovedať za predpovedanie výnosov prostredníctvom spolupráce s lídrami projektov a vedúcimi predaja
- Zodpovedať za dodržiavanie daňových predpisov
- Zodpovedať za rozvoj a riadenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti oddelení
- Tvoriť a finančne riadiť výskumno-vývojové projekty

Zamestnanecké výhody, benefity

- Sick days – 4 dni do roka
- Plné doplatenie práceneschopnosti – 15 dní do roka
- Home office podľa dohody s nadriadeným
- Multisport karta plne hradená zamestnávateľom
- Stravné plne hradené zamestnávateľom
- Príjemné pracovné prostredie
- Pestrá a dynamická práca v oblasti, ktorá má vysoký potenciál do budúcnosti
- Stabilný kolektív
- Teambuildingy pre zamestnancov
- Možnosť sebarealizácie a odborného rastu

Predpoklady a zručnosti osobnosti

- Anglický jazyk na úrovni C1 je výhodou
- Samostatnosť, zodpovednosť a proaktivita
- Schopnosť doťahovať veci do konca
- Dobré organizačné, koordinačné a prioritizačné schopnosti
- Ochota učiť sa

O spoločnosti

rýchlorastúca slovenská spoločnosť prinášajúca úplne nový prístup k energetike, jej riadeniu a optimalizácii, vďaka čomu je dnes lídrom v inštalovaní smart batériových úložísk a v poskytovaní automatizovaných softvérových riešení pre komerčný a energetický sektor. Prostredníctvom unikátneho know-how pomáha zákazníkom znižovať náklady na energie, poskytuje komplexnú energetickú správu a umožňuje zlepšovať obchodné výsledky z prevádzky technológií a energetických zdrojov.

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Monika Poizlová
Monika Poizlová
IT Recruitment Consultant