Späť na ponuky

DevOps Engineer

Lokalita
Bratislavský kraj, Hybrid
Zameranie
DevOps
Mzda
from 3300€

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Management and operation of Kubernetes clusters; deployment, debugging and monitoring
 • Deploy and automate infrastructure & platform services in public clouds using Infrastructure as code
 • Collaborate with other technical teams to achieve well-designed, sustainable infrastructure, microservice solutions and efficient and robust production environment
 • Automate tools to perform routine system administration tasks, systematically reduce manual work
 • Monitor applications and services within their environments, take troubleshooting steps and implement strategies to prevent future issues.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Participation in development of the top-notch software products in the green energy industry
 • Competitive salary
 • Possibility of home office – based on team agreement
 • Sick days
 • Technical growth encouraged via opportunity to participate at conferences, workshops, and courses
 • Personal growth opportunities, possibility to work on different projects
 • Budget for personal development (seminars, conferences, technical courses, language courses)
 • Modern office located in SKY PARK offices (Bratislava) in which you can find chill areas, workout area and standing desks
 • Free refreshments and fruit
 • Parking in the company parking lots
 • Green transportation-friendly environment - bike parking lots (in the building), showers (in the office), bike lanes in SKY PARK proximity, EV charging stations (in building)
 • Multicultural and international environment, communication in English
 • Work in a fast-growing sector of renewable energy

Predpoklady a zručnosti osobnosti

 • University degree in IT or similar
 • Understanding of the DevOps philosophy
 • Experience with Kubernetes and cloud-native systems
 • IaC management tooling like terraform and ansible
 • Continuous integration and delivery preferably GitLab
 • Basic knowledge of microservices, stateless services, API development and Message Brokers
 • Basic knowledge of modern software architecture principles, distributed development, and modern software integration practices
 • Basic experience with monitoring and service mesh are welcome
 • Knowledge of at least one programming language (Golang preferred or Python, Nodejs)
 • A passion for constantly learning new technologies, trends, and opportunities
 • Communication skills in English
 • Candidate should have a Slovak citizenship or valid EU residence permit
 

O spoločnosti

Our client is a technology and consultancy company servicing companies involved in the development and operation of solar power plants. They provide meteorological data, energy evaluation software and technical consultancy primarily related to evaluation and management of solar power production.

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Kristína Lukácsová
Kristína Lukácsová
IT Recruitment Consultant