Späť na ponuky

Business Analyst/Product Owner

We are looking for an experienced Business Analyst/Product Owner who will join aóur team in the field of solar energy.

Lokalita
Hybrid
Zameranie
IT Analyst
Mzda
Wage (gross) 2...

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Job description, responsibilities and duties

• Perform tasks as Business Analyst in the meaning of business requirements collecting (in close collaboration with Business Owners) and creating business specifications and designs for required solutions including close cooperation with UI Designers, tech leads and domain experts.
• Perform tasks as Product Owner to convert business requirements into technical tasks, identify dependencies, define priorities, and create roadmaps, prepare high level estimations of proposed solutions.
• Close cooperation with other projects/team members of the development, technical and business teams in designing and solving agile software development tasks.
• Monitoring of the needs of the global solar energy market in daily cooperation with members of the sales and technical team.
• Monitoring of the market of software, data and consulting solutions in the field of renewable energy sources and creating competition analyses.
• Participation on the continuous enhancement of software development lifecycle process.
• Identification of dependencies and synergies between software products and their proactive solution.
• Support of technical and business teams in the development and commercialization of products.
• Contributing to the creation of a strategic plan and defining the company's priorities.
• Constant monitoring of IT trends in the context of company priorities.
• Product presentations and user training.

Požiadavky na zamestnanca

Information about the selection process

Candidate should have Slovak citizenship, or permanent residence and work permit in the European Union

Zamestnanecké výhody, benefity

Employee perks, benefits

• Participation in development of the top notch software products in the green energy industry
• Competitive salary and performance-based bonuses
• Flexible working hours and possibility of home office – based on team agreement
• Sick days
• Technical growth encouraged via opportunity to participate at conferences, workshops, and courses
• Personal growth opportunities, possibility to work on different projects
• Budget for personal development (seminars, conferences, technical courses, language courses)
• Modern office located in SKY PARK offices (Bratislava) in which you can find chill areas, workout area and standing desks
• Free refreshments and fruit
• Parking in the company parking lots
• Green transportation friendly environment - bike parking lots (in the building), showers (in the office), bike lanes in SKY PARK proximity, EV charging stations (in building)
• Multicultural and international environment, communication in English
• Work in fast growing sector of renewable energy

Predpoklady a zručnosti osobnosti

Personality requirements and skills

• University degree in IT or similar
• Background in one of computer science/physics / electrical engineering or photovoltaics
• Experience of at least 2 years in a similar position
• Fluent communication skills in English
• Experience with agile development
• Experience with Jira or similar systems
• Ability to effectively communicate complex technical concepts to the sales team and customers
• Ability to transform business requirements into technical requirements and prioritize them
• Ability to solve problems and analytical skills
• Ability to quickly learn various domain knowledge
• Good presentation and communication skills (written and oral)
• Experience in the Cloud environment (AWS) is an advantage
• Experience with agile development, planning, methodology and tools. Experience with SDLC is an advantage
• Constantly learn knowledge from IT and software development
• Constantly learn knowledge from the fields of natural and technical sciences

O spoločnosti

- Our partner is a technology and consultancy company servicing companies involved in the development and opera9on of solar power plants.
- Thanks to 21 years of focused research and technology developed in-house, they have become a leader in the field.
- They provide meteorological data, energy evaluation software and technical consultancy primarily related to evaluation and management of solar power production.

Mám záujem o pozíciu

Zadajte vaše meno.
Zadajte vaše priezvisko
Zadajte e-mail v správnom formáte.
Zadajte platné telefonné čislo.
Priložte životopis.
Súhlas je potrebný.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, osobných údajov získaných z kontaktného formulára na webstránke spoločnosti a osobných údajov získaných pri pohovore v spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. podľa Z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Z.č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti Grain Slovakia s. r. o. na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Týmto prehlasujem, že podmienkam spracovania mojich osobných údajov som plne porozumel a súhlas udeľujem vedome, dobrovoľne a bez výhrad.

Súhlas je potrebný.
Grain – Martina Dányiová
Martina Dányiová
IT Recruitment Consultant