All offers

.NET Developer

Hľadáme skúseného človeka, ktorý bude zodpovedný za návrh a implementáciu riešení, ktoré podporujú výrobné aplikácie spoločnosti.

Job

-Pracujete ako .NET Developer , ktorý navrhuje riešenia a vývoj riešení založených na MVC
-Preložiť funkčné/obchodné potreby do technických požiadaviek
-Mali by ste dodržiavať štandardy kódovania a osvedčené postupy
-Vykonávať funkčné a regresné testovanie pre vývoj a vydania
-Úzko spolupracovať a pracovať s tímom

Employment requirement

-Pracovať samostatne
-Minimálne 3-6 rokov skúseností v Microsoft .Net web vývoj
-Zručnosti C#, .NET Core, ASP.NET, MVC.
-Prax s Javascript.
-Skúsenosti s Jquery, HTML, CSS
-Silné porozumenie SQL Server/všeobecná databáza a SQL
-Pochopenie a skúsenosti s webovým API, REST/SOAP a ďalšími webovými technológiami
-Dobré analytické myslenie a schopnosť riešiť problémy.
Výhodou sú:
-Skúsenosti s Reactom
-Dobré komunikačné a obchodno technické znalosti
-Skúsenosti s používaním Microsfot SQL Server Integration Services (SSIS) je plus
-Skúsenosti s agilným spôsobom práce, Vysokoškolské vzdelanie Bc titul z oblasti Informatiky alebo štúdium v oblasti sowtweru (MCA/MCS/MCM)

Benefits

-Flexibilný pracovný čas
-Jazykový kurz
-Školenia
-Pracovné voľno nad rámec zákona /svadba, narodenie dieťaťa/
-Príspevok na rekreáciu
-Firemné akcie
-Príspevky zo sociálneho fondu, /vstupenky na kultúrne a športové podujatie/
-Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
-Bonus plán . Na základe individuálne stanovených cieľov
-Program ocenenia lojality zamestnanca

About company

Vedúca globálna zdravotnícka spoločnosťou, ktorá poskytuje kvalitné zdravotnícke a chirurgické potreby najvyššej hodnoty v Severnej Americe, Európe, Ázii a Strednom východe. Ich cieľom je neústale napredovať a zlepšovať sa.

Back Respond to offer
Locality
Remote
Focus
.NET
Start
ASAP
Salary
od 2500 EUR/ TPP Respond to offer
Tatiana Murgašová
Tatiana Murgašová
tatiana.murgasova@grain.sk
+421 903 488 280

She provides active recruiting for IT positions in various areas mainly on the Slovak market.

Send us feedback