Back to offers

Senior DevOps/platform Engineer (Team-Lead)

Hľadáme skúseného kandidáta s predchádzajúcimi skúsenosťami s nasadzovaním, konfiguráciou a prevádzkou CI/CD, monitorovacej infraštruktúry, centralizovaného logovania a kontajnerizovaných aplikácií.

Locality
Bratislavský kraj
Focus
DevOps
Salary
od 3 000€

Job description, responsibilities and duties

- V spoločnosti vyznávajú DevOps a developerské tímy sa starajú o celý životný cyklus ich aplikácii od vývoja, cez ich buildovanie, testovanie, až po nasadzovanie a beh v produkcii, ich monitorovanie a operations.
- Pritom využívame celú radu nástrojov a spoločného middleware ako napr. GitLab, Prometheus, Grafana, Saltstack, ElasticSearch, OTEL či Kafka
- Teraz hľadáme niekoho, kto sa bude o túto spoločnú infraštruktúru starať, zabezpečovať jej prevádzku, stabilitu a ďalší rozvoj
- Pomôžeš vybudovať platformu, ktorá developerom zjednoduší ich prácu a umožní im dodávať softvérové produkty ešte rýchlejšie a v ešte vyššej kvalite
- Postupne preberieš riadenie novovzniknutého tímu 3 developerov, ich mentorovanie a spolu s nimi by si zlepšil našu súčasnú infraštruktúru a rozvíjal ju ďalej s cieľom premigrovať deployment na (on-premise) Kubernetes cluster (ktorý by si taktiež vybudoval)

Requirements for the employee

Ak si náš ideálny kandidát, tak máš praktické skúsenosti s nasledovnými technológiami:
- používaním, inštaláciou a konfiguráciou git repository a CI/CD toolingu - my používame prevažne GitLab a jeho pipelines
- IaC nástrojmi ako Salt (ten momentálne používame v Niké), Ansible, Chef, Puppet, Terraform, Pulumi, etc.
- manažmentom infraštruktúry pre centralizované logovanie, ideálne FluentD, ElasticSearch a Kibana
- infraštruktúrou pre distribuovaný tracing, v našom prípade ho staviame na OTEL
- monitorovacou infraštruktúrou ako je Prometheus + Grafana + Alertmanger
- kontajnerizačnými technológiami ako Docker, Podman, containerd, Cloud Native Buildpacks
- správou repozitárov pre softvérové artefakty, napr. Nexus, Artifactory alebo Harbor
- prevádzkou messaging middleware - Kafka, Zookeeper, Schema Registry
- prevádzkou Kubernetes - ideálne nie len ako service od nejakého cloud providera ale aj vlastný on-premise deployment

Keďže chceme, aby sa z teba stal team-lead, tak by si mal mať skúsenosti, alebo aspoň inklinovať k:
- riadeniu a mentorovaniu malého agilného tímu, code review, etc.
- mal by si dokázať v spolupráci s Head of Technology a manažmentom definovať ciele rozvoja našej internej platformy
- mal by si vedieť určovať priority v rámci plánovania na operatívnej a prípadne taktickej úrovni
- mal by si byť dobrý komunikátor, pretože z teba bude styčný bod pri komunikácii s developerskými tímami, ktoré sú tvojím zákazníkom

Hľadáme niekoho, kto má skúsenosti, rozhľad a prinesie k nám nové názory, takže budeš mať bonusové body, ak máš skúsenosti napr. s:
- produkčnou prevádzkou kritických systémov bežiacich 24-7-365
- programovaním biznisových aplikácii (čiže si bol v minulosti programátor)
- SRE
- prácou systémového administrátora
- znalosťou sietí a HW infraštruktúry

About company

Líder inovácií vo svete tipovania, ktorý sa opiera o špičkový vývojársky tím, ktorý posúva ich business do nových dynamických dimenzií najnovších IT trendov.

I am interested in the job position

Enter your first name.
Your last name
Enter your email in the correct format.
Enter a valid phone number.
Attach a CV.
Consent is required.

I, hereby consent to the processing of my personal data contained in the application for admission to employment, my CV, personal questionnaire, personal data obtained from the contact form on the company’s website and personal data obtained during the interview with Grain Slovakia s. r. about. according to Act No. 18/2018 Coll. on data protection (hereinafter “Act No. 18/2018 Coll.”) to Grain Slovakia s. r. o. for the purpose of employment mediation. The consent may be withdrawn in writing at any time, otherwise it has expired after 3 years from the date of its consent, and the data will be anonymized and further used for statistical purposes only. I also note that the rights of the data subject are regulated in § 59 et seq. of Act No. 18/2018 Coll. Hereby I declare, that the conditions of the processing of my personal data, I fully understand and consent knowingly, voluntarily, and without reservation.

Consent is required.
Grain – Tereza Malíčková
Tereza Malíčková
IT Recruitment Consultant