Back to offers

Java Full-stack Developer

Pre klienta v oblasti Telco obsadzujeme pozíciu v rámci outsourcingovej spolupráce na dobu neurčitú. Realizácia server side FE vývoja (Java) a client side FE vývoja (Java/React) v spolupráci s Java BE vývojárm

Locality
Bratislavský kraj
Focus
JAVA
Salary
od 2000€

Job description, responsibilities and duties

 • Vyvíjať novú, udržovať a modernizovať existujúcu prezentačnú logiku, mapovanie dát a volanie webových služieb s použitím technológií Thymeleaf, Spring alebo React v portálovom riešení Liferay
 • Spracovávať dodané HTML šablóny v rámci webového frameworku
 • Dodržiavať používané vývojové štandardy, vzory a postupy
 • Analyzovať a odstraňovať funkčné nedostatky softvéru
 • Testovať a dokumentovať najmä svoj zdrojový kód a konfiguráciu
 • Inštalovať a konfigurovať vyvinutý softvér
 • Implementovať riešenia tak, aby spĺňali požiadavky v oblasti škálovateľnosti, dostupnosti, výkonnosti a bezpečnosti
 • Zodpovedať za vybrané repozitáre so zdrojovým kódom

Prerequisites and personality skills

 • Prax Java + Java EE/Spring min. 2 roky
 • Skúsenosť s aplikačným serverom (Tomcat/JBoss/WebSphere/Weblogic ...)
 • Skúsenosť so serverovým webovým frameworkom (JSP/JSF/Thymeleaf/Struts/Wicket ...)
 • Skúsenosť s verzionovacím systémom (Git/Mercurial/Bazaar/SVN ...)
 • Skúsenosť s technológiami REST/SOAP, JSON/XML
 • Výhodou sú skúsenosti s Liferay, Thymeleaf, portletmi, Spring Boot, Jenkins, Maven
 • Výhodou sú skúsenosti s JS, CSS
 • Výhodou sú skúsenosti s React, Angular

About company

oblast posobenia klienta - TELCO

I am interested in the job position

Enter your first name.
Your last name
Enter your email in the correct format.
Enter a valid phone number.
Attach a CV.
Consent is required.

I, hereby consent to the processing of my personal data contained in the application for admission to employment, my CV, personal questionnaire, personal data obtained from the contact form on the company’s website and personal data obtained during the interview with Grain Slovakia s. r. about. according to Act No. 18/2018 Coll. on data protection (hereinafter “Act No. 18/2018 Coll.”) to Grain Slovakia s. r. o. for the purpose of employment mediation. The consent may be withdrawn in writing at any time, otherwise it has expired after 3 years from the date of its consent, and the data will be anonymized and further used for statistical purposes only. I also note that the rights of the data subject are regulated in § 59 et seq. of Act No. 18/2018 Coll. Hereby I declare, that the conditions of the processing of my personal data, I fully understand and consent knowingly, voluntarily, and without reservation.

Consent is required.
Grain – Monika Poizlová
Monika Poizlová
IT Recruitment Consultant