All offers

IT Analytik

Pre popredný bankový dom na slovenskom trhu hľadáme skúseného IT analytika

 • Seniorita: Senior (5 rokov relevantných skúseností)
 • Lokalita: Bratislava
 • Alokácia: preferencia 1 mesiac on-site, potom možnosť dohodnúť čiastočný remote (2-3 dni / týždeň)

Job description, responsibilities and duties

Náplň práce:

 • pochopenie biznisových potrieb a požiadaviek a ich preklad do IT riešenia,
 • tvorba detailných funkčných špecifikácií a technického dizajnu - detailného návrhu implementácie,
 • vytváranie a zmena integrácií medzi aplikáciami,
 • pochopenie bankovej architektúry pri návrhu komplexných riešení,
 • spolupráca s vývojármi pri implementácii riešenia,
 • podpora vo fáze testovania pri riešení chýb,
 • podpora produkčnej verzie aplikácií, práca na analýze a oprave chýb,
 • podieľanie sa na plánovaní úloh,
 • komunikácia s inými tímami v banke a externými dodávateľmi pri analýze a realizácii riešení.

Požadované skúsenosti:

 • s analytickým a logickým myslením,
 • s tvorbou funkčných špecifikácií a navrhovaním riešení/alternatív, definíciou testovacích scenárov, poskytovaním konzultácií a podpory vývojárom (tu nech máme rovnaké slovné výrazy ako hore vyššie),
 • so systémovými integráciami,
 • s metodikou agilného vývoja (SCRUM)

 

Znalosti:

 • SOAP/REST služieb
 • OpenApi štandardu
 • SQL
 • UML
 • BPMN
 • JIRA
 • Confluence

Back Respond to offer
Start
1.3.2023 Respond to offer
Monika Poizlová
Ján Záhradník
jan.zahradnik@grain.sk
+421 914 340 922

He is responsible for clients satisfaction with the provided services and solutions. He leads the team and manages processes in the company.

Send us feedback