Alle Stellenangebote

UX/UI vývojár - Digital Solutions

Hlavnou náplňou práce bude dizajn a vývoj inovatívnych riešení. Ako UX/UI programátor sa staneš súčasťou agilného tímu a budeš pracovať na jednom z našich najvýznamnejších projektov.

Stellenbeschreibung

• implementácia digitálnych servisov pre poisťovníctvo založených na cloude
• návrh dizajnu používateľského rozhrania a prototypov: návrh a vývoj inovatívnych riešení počnúc fázou konceptu a konzultáciou s našimi zákazníkmi cez wireframing, prototypovanie, implementáciu až po poskytovanie týchto riešení
• tvorba informačných architektúr, wireframov/mockups a interaktívnych prototypov
• implementácia kvalitatívnych a kvantitatívnych user-research metód (interviews, A/B testy, usability-testy atď.)
• zohľadnenie súčasných interakčných vzorov, správania používateľov, technických možností a trendov
• úzka spolupráca s product ownermi a vývojármi v agilnom prostredí
• dynamický tím s otvorenými a ochotnými kolegami

Beschäftigungsbedarf

• praktické skúsenosti so softvérovými nástrojmi a metódami navrhovania UX/UI (návrh používateľského rozhrania, vytváranie prototypov, Adobe Creative Cloud)
• skúsenosti s používaním frontend technológií a programovacích jazykov (Angular od verzie 8,
HTML/JS/CSS, REST Services)
• znalosti dizajnových štandardov, navrhovanie a implementácie tém HCI
• dobré komunikačné a prezentačné zručnosti v nemeckom aj anglickom jazyku
• rýchle pochopenie, iniciatívnosť a schopnosť pracovať v tíme
• ochota k občasným pracovným cestám

Vorteile

• pružný pracovný čas s pevnou časovou zložkou od 9:00 do 15:30
• kurzy nemeckého a anglického jazyka priamo na pracovisku
• odmeňovací a prémiový systém (výkonnostná, mimoriadna a vianočná prémia)
• podľa počtu odpracovaných rokov dovolenku nad zákonný rámec
• každoročne deň plateného voľna 31.12. a sickday
• stravné lístky Ticket Restaurant a príspevky na individuálne aktivity
• možnosť regenerácie síl po pracovnej dobe priamo v priestoroch spoločnosti (posilňovňa, stolný tenis), pravidelné masáže v priestoroch spoločnosti
• podpora zamestnancov pri dlhodobej práceneschopnosti

Über die Firma

Spoločnosť, ktorá patrí k vedúcim softvérovým a poradenským spoločnostiam zaoberajúcich sa vývojom IT riešení v oblasti medzinárodných finančných a poistných služieb.

Zurück Antworten
Lokalität
Bratislava, Žilina
Fokus
UX/UI
Anfang
ASAP
Gehalt
od 2.000 € brutto/mesiac Konkrétna výška mesačnej mzdy závisí od znalostí a skúseností kandidáta. Antworten
Anna Pikovská
Anna Pikovská
anna.pikovska@grain.sk
+421 948 923 317

Sie umfasst Outsourcing von IT- Spezialisten für Projekte in Wien und Recruiting für außergewöhnliche IT-Unternehmen in Bratislava.

Sende uns Feedback