Zurück zu den Angeboten

Senior DevOps/platform Engineer (Team-Lead)

Hľadáme skúseného kandidáta s predchádzajúcimi skúsenosťami s nasadzovaním, konfiguráciou a prevádzkou CI/CD, monitorovacej infraštruktúry, centralizovaného logovania a kontajnerizovaných aplikácií.

Lokalität
Bratislavský kraj
Fokus
DevOps
Gehalt
od 3 000€

Arbeitsinhalt, Befugnisse und Verantwortlichkeiten

- V spoločnosti vyznávajú DevOps a developerské tímy sa starajú o celý životný cyklus ich aplikácii od vývoja, cez ich buildovanie, testovanie, až po nasadzovanie a beh v produkcii, ich monitorovanie a operations.
- Pritom využívame celú radu nástrojov a spoločného middleware ako napr. GitLab, Prometheus, Grafana, Saltstack, ElasticSearch, OTEL či Kafka
- Teraz hľadáme niekoho, kto sa bude o túto spoločnú infraštruktúru starať, zabezpečovať jej prevádzku, stabilitu a ďalší rozvoj
- Pomôžeš vybudovať platformu, ktorá developerom zjednoduší ich prácu a umožní im dodávať softvérové produkty ešte rýchlejšie a v ešte vyššej kvalite
- Postupne preberieš riadenie novovzniknutého tímu 3 developerov, ich mentorovanie a spolu s nimi by si zlepšil našu súčasnú infraštruktúru a rozvíjal ju ďalej s cieľom premigrovať deployment na (on-premise) Kubernetes cluster (ktorý by si taktiež vybudoval)

Anforderungen an den Mitarbeiter

Ak si náš ideálny kandidát, tak máš praktické skúsenosti s nasledovnými technológiami:
- používaním, inštaláciou a konfiguráciou git repository a CI/CD toolingu - my používame prevažne GitLab a jeho pipelines
- IaC nástrojmi ako Salt (ten momentálne používame v Niké), Ansible, Chef, Puppet, Terraform, Pulumi, etc.
- manažmentom infraštruktúry pre centralizované logovanie, ideálne FluentD, ElasticSearch a Kibana
- infraštruktúrou pre distribuovaný tracing, v našom prípade ho staviame na OTEL
- monitorovacou infraštruktúrou ako je Prometheus + Grafana + Alertmanger
- kontajnerizačnými technológiami ako Docker, Podman, containerd, Cloud Native Buildpacks
- správou repozitárov pre softvérové artefakty, napr. Nexus, Artifactory alebo Harbor
- prevádzkou messaging middleware - Kafka, Zookeeper, Schema Registry
- prevádzkou Kubernetes - ideálne nie len ako service od nejakého cloud providera ale aj vlastný on-premise deployment

Keďže chceme, aby sa z teba stal team-lead, tak by si mal mať skúsenosti, alebo aspoň inklinovať k:
- riadeniu a mentorovaniu malého agilného tímu, code review, etc.
- mal by si dokázať v spolupráci s Head of Technology a manažmentom definovať ciele rozvoja našej internej platformy
- mal by si vedieť určovať priority v rámci plánovania na operatívnej a prípadne taktickej úrovni
- mal by si byť dobrý komunikátor, pretože z teba bude styčný bod pri komunikácii s developerskými tímami, ktoré sú tvojím zákazníkom

Hľadáme niekoho, kto má skúsenosti, rozhľad a prinesie k nám nové názory, takže budeš mať bonusové body, ak máš skúsenosti napr. s:
- produkčnou prevádzkou kritických systémov bežiacich 24-7-365
- programovaním biznisových aplikácii (čiže si bol v minulosti programátor)
- SRE
- prácou systémového administrátora
- znalosťou sietí a HW infraštruktúry

Über die Firma

Líder inovácií vo svete tipovania, ktorý sa opiera o špičkový vývojársky tím, ktorý posúva ich business do nových dynamických dimenzií najnovších IT trendov.

Ich bin an der Stelle interessiert

Geben Sie Ihren Vornamen ein.
Ihr Nachname
Geben Sie Ihre E-Mail im richtigen Format ein.
Geben Sie eine gültige Rufnummer ein.
Lebenslauf beifügen.
Die Zustimmung ist erforderlich.

Ich bin damit einverstanden, dass meine im Antrag auf Zulassung zur Beschäftigung enthaltenen personenbezogenen Daten, mein Lebenslauf, mein persönlicher Fragebogen, die über das Kontaktformular auf der Website des Unternehmens erhaltenen personenbezogenen Daten und die während des Interviews mit Grain Slovakia p. r. über. laut gesetz nr. 18/2018 Coll. zum Datenschutz („Gesetz Nr. 18/2018 Slg.“) gegenüber Grain Slovakia p. r. o. Zum Zwecke der Arbeitsvermittlung. Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden, andernfalls ist sie nach 3 Jahren ab dem Datum ihrer Einwilligung abgelaufen und die Daten werden anonymisiert und nur zu statistischen Zwecken weiterverwendet. Ich nehme auch zur Kenntnis, dass die Rechte der betroffenen Person in §§ 59 ff. Geregelt sind. des Gesetzes Nr. 18/2018 Coll. Hiermit erkläre ich, dass ich die Bedingungen für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten voll und ganz verstehe und wissentlich, freiwillig und ohne Vorbehalt zustimme.

Die Zustimmung ist erforderlich.
Grain – Tereza Malíčková
Tereza Malíčková
IT Recruiting - Fachberater